Tisková zpráva: Do prvních tříd letos nastoupilo 452 žáčků

Vzhledem k doporučení hygienika bylo ovlivněno i přivítání našich nejmladších žáčků. Vstup do školy byl s jedním prvňáčkem umožněn pouze dvěma osobám. Ač chápeme, že je toto opatření nepříjemné a omezující, byli jsme při jeho vydání vedeni snahou, v co největší možné míře chránit všechny žáky i pedagogy školy tak, aby pokud možno mohla probíhat prezenční výuka ve školách v plné míře tak, jak jsme všichni zvyklí.“ Sdělil náměstek primátora pro školství Milan Märc.

Do prvních tříd letos nastoupilo 452 žáčků

 

Chomutov, 1. září 2020 „Vzhledem k doporučení hygienika bylo ovlivněno i přivítání našich nejmladších žáčků. Vstup do školy byl s jedním prvňáčkem umožněn pouze dvěma osobám. Ač chápeme, že je toto opatření nepříjemné a omezující, byli jsme při jeho vydání vedeni snahou, v co největší možné míře chránit všechny žáky i pedagogy školy tak, aby pokud možno mohla probíhat prezenční výuka ve školách v plné míře tak, jak jsme všichni zvyklí.“ Sdělil náměstek primátora pro školství Milan Märc.

„Již zápisy do prvních tříd proběhly díky pandemii nestandardně, bez přítomnosti budoucích prvňáčků. Na jejich příchod se, ale všechny naše školy včas a řádně připravily a my pevně věříme, že se situace postupně stabilizuje a že již vše bude probíhat tak, jak má. Přejeme to jak samotným prvňáčkům, tak i pedagogům a v neposlední řadě rodičům, neboť jsme si vědomi toho, jak byla situace v loňském školním roce pro všechny skupiny náročná.“ Dodala vedoucí OŠ MMCH Martina Kalová

Do prvních ročníků nastoupily děti i ve speciálních školách 17. listopadu a Palachova, kde jich přibylo osmnáct. Pro školní rok 2020/2021 tedy nastoupilo celkem 452 prvňáčků, přičemž nejpočetnější první ročník má se svými 68 žáky základní škola Zahradní. Běžné základní školy v Chomutově navštěvuje 4534 žáků a speciální školy potom 226 žáků, celkem tedy 4760 žáků.

Všichni chomutovští prvňáčci byli městem obdarováni pamětním listem a barevnými školními deskami s motivem města.