Tisková zpráva: Město určilo školu, která bude zajišťovat nezbytnou péči.

Chomutov, 13. října 2020 – Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí ORP bude po dobu nouzového stavu zajišťovat Základní škola Chomutov, Školní 1480.

Chomutov, 13. října 2020 – Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí ORP bude po dobu nouzového stavu zajišťovat Základní škola Chomutov, Školní 1480. Škola bude sloužit pro děti, jejichž rodiče jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost podle zákona č. 359/1999 sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení.  „Pro nás všechny je naprosto nezbytné, aby byl zajištěn neomezený chod zdravotnických zařízení a všech složek integrovaného záchranného systému. Proto pro děti zaměstnanců těchto zařízení zřizujeme od středy 14. října 2020 školu.“ řekl náměstek primátora statutárního města Chomutova Milan Märc a dodal, že péče o děti do deseti let bude zajištěna v čase 6.00 – 18.30 hodin v budově školy v ulici Beethovenova. V případě zájmu mohou rodiče kontaktovat ředitelku školy Mgr. Vlastu Markovou na telefonním čísle 603 433 790.

Mateřské školy sice zůstávají v plném provozu, ale i přesto město nabízí pro výše uvedené zaměstnance možnost prodloužení provozní doby v Mateřské škole Palackého 4057, která zůstane otevřena až do 18.30 hodin. V případě zájmu mohou kontaktovat zaměstnanci chomutovského IZS ředitelku Mateřské školy Chomutov Bc. Elišku Smetanovou na telefonním čísle 702 224 111. V obou případech musí rodiče doložit potvrzení od zaměstnavatele.