Tisková zpráva: Během nouzového stavu se v Chomutově nebude konat řada plánovaných akcí

Chomutov, 15. října 2020 – Na základě vládního nařízení, které od středy 14. října zakázalo shromažďování lidí nad 6 osob, se k jednání sešlo také vedení města Chomutova. „Reagujeme na nařízení vlády, řešili jsme zrušení kulturních či sportovních akcí, kde hrozí shromažďování většího počtu osob. Proto jsme s okamžitou platností zrušili veškeré akce organizované městem Chomutovem včetně farmářských trhů, a to zatím po dobu konání nouzového stavu.“ vysvětlil primátor statutárního města Chomutova Marek Hrabáč.

Z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsou zrušeny veškeré kulturní i sportovní akce města. Na 26. října byla naplánovaná pietní akce k 125. výročí narození majora Josefa Šulce a 28. října měl proběhnout pietní vzpomínkový akt u příležitosti 102. výročí vzniku samostatného československého státu a 99. výročí založení Československé obce legionářské. Zástupci vedení města při pietních akcích uctí památku položením květin bez doprovodného programu. Do konce roku 2020 je také zrušeno Vítání občánků.