Tisková zpráva: Chomutov má školu, která bude zajišťovat nezbytnou péči

Na základě rozhodnutí hejtmana Ústeckého kraje, je znovu zapotřebí určení škol nebo školských zařízení k vykonávání péče o děti za nouzového stavu. Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí ORP bude po dobu nouzového stavu zajišťovat Základní škola Chomutov, Školní 1480

Nezbytnou péči pro děti z Chomutova a přilehlých obcí ORP bude po dobu nouzového stavu zajišťovat Základní škola Chomutov, Školní 1480, která bude v době od 4. ledna 2021 do ukončení platnosti usnesení Vlády České republiky č. 1378 nebo stavu nouze, vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnost podle zákona č. 359/1999 sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky ozbrojených sil nebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností, zařazení do městských úřadů nebo magistrátu obcí s rozšířenou působností. Péče o děti do deseti let bude zajištěna v čase 6.00 – 18.30 hodin v budově školy v ulici Beethovenova. V případě zájmu mohou rodiče kontaktovat ředitelku školy Mgr. Vlastu Markovou na telefonním čísle 603 433 790.

„Zajištění péče o děti výše uvedených zaměstnanců je v této nelehké době v zájmu všech obyvatel našeho města. Volba ZŠ Školní se ukázala jako správná, jak vzhledem k jejímu umístění v centru města a blízkosti k jednotlivým složkám IZS, tak i vzhledem k bezproblémovému zvládnutí péče ze strany školy,“ uvedla vedoucí odboru školství Martina Kalová.