Tisková zpráva: MŠ Růžová je kvůli onemocnění Covid-19 uzavřena.

Mateřská škola Kamarád, Růžová 5255 je v termínu od 21. ledna 2021 do 31. 1. 2021 uzavřena Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, a to z důvodu nařízené karantény v souvislosti s pandemickou situací Covid-19. „I přes veškerá opatření, která jsou dodržována, tak musíme přistoupit k uzavření MŠ Růžová v Chomutově v rámci onemocnění Covid-19,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc.

Vzhledem k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění Covid-19 a k následnému nařízení karantény u více jak 30% pedagogických pracovníků, bylo nutné uzavřít provoz v MŠ Růžová. Na děti, které nebyly během měsíce ledna přítomny v MŠ Růžová, se karanténa nevztahuje a mohou navštěvovat náhradní Mateřskou školu na Zahradní 5185. Všichni rodiče těchto dětí byli informováni o možnosti navštěvovat sousední MŠ Zahradní. Předběžný termín ukončení karantény je stanoven na 31. ledna, ale z důvodu možného prodloužení je potřeba, aby rodiče sledovali webové stránky MŠ Růžová www.mscv.cz,“ dodala ředitelka školy Eliška Smetanová.