Tisková zpráva: Mateřská škola Třebízského je kvůli onemocnění Covid-19 od dnešního dne uzavřena.

Mateřská škola Třebízského 3084 je v termínu od 26. ledna 2021 do 1. 2. 2021 uzavřena Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, a to z důvodu nařízené karantény v souvislosti s pandemickou situací Covid-19. „Stejně jako u MŠ Růžová KHS i přes veškerá opatření musela přistoupit k uzavření MŠ Třebízského v Chomutově z důvodu onemocnění Covid-19,“ uvedl náměstek primátora Milan Märc.

Vzhledem k potvrzenému výskytu infekčního onemocnění Covid-19 a k následnému nařízení karantény u více jak 30% pedagogických pracovníků, bylo nutné uzavřít provoz v MŠ Třebízského. „Předběžný termín ukončení karantény je stanoven na 1. února, ale z důvodu možného prodloužení je potřeba, aby rodiče sledovali webové stránky MŠ Třebízského www.mscv.cz,“ dodala ředitelka školy Eliška Smetanová.