Tisková zpráva: Chomutov tradičně ocení významné osobnosti. Navrhnout je mohou samotní občané města.

Již po sedmnácté mohou občané města Chomutova navrhnout osobnost, která získá ocenění Jiřího Popela z Lobkovic. „ I přes tuto zvláštní dobu, jsme vyhlásili úctyhodný sedmnáctý ročník ocenění Jiřího Popela z Lobkovic. Občané prostřednictvím svých návrhů mohou nechat ocenit významné žijící či nežijící osobnosti, které se jakkoli zasloužili o šíření dobrého jména našeho města. Návrhy na osobnosti, které si podle občanů z nějakého důvodu zaslouží zmíněné ocenění, přijímáme do konce dubna. Rada statutárního města Chomutova poté projedná zaslané návrhy a následně rozhodne, kdo si v tomto ročníku cenu odnese,“ vysvětlil náměstek primátora Milan Märc.

Cena Jiřího Popela z Lobkovic nese jméno po nejznámější chomutovské historické osobnosti Království českého. O významném českém šlechtici, nejvyšším hofmistrovi a především majiteli města Chomutova se můžete dočíst zde. Na stránkách naleznete i více informací o ceně a také o laureátech, kteří cenu získali.

 

Zaslané návrhy musí obsahovat především odůvodnění, proč by měla daná osobnost ocenění získat. Dále je potřeba předložit výčet jejích činností a zásluh a především životopis nominované osobnosti. Na závěr je potřeba vyplnit formulář s údaji navrhovatele a navrhovaného. Nominace je možné zasílat do 30. dubna 2021 prostřednictvím online formuláře, na emailovou adresu s.skubova@chomutov.cz nebo na adresu Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov. Obálka by měla být označena NOMINACE JPL.