Tisková zpráva: Dar z programu COVID RESTART vs. daň z příjmu.

Podnikatelé, kteří obdrželi od města Chomutova v roce 2020 účelový dar z programu COVID RESTART na úhradu nájemného nebo na snížení vlastních režijních nákladů (v případě podnikání ve vlastních prostorách), musejí hodnotu daru zohlednit k přiznání k dani z příjmů za rok 2020. „Přijatý dar jako takový není od daně z příjmů osvobozený. Obecně platí, že příjemce byl povinen o přijatém daru účtovat ve prospěch výnosů běžného období,“ uvedl vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš.

Tím, že byl dar zahrnut do výnosů, tak došlo ke zvýšení základu daně a není potřeba hodnotu daru uvádět v daňovém přiznání na ř. 30 jako bezúplatný příjem, o němž by nebylo účtováno ve výnosech. /Podle účetní vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, platí, že o přijatých darech se účtuje ve prospěch výnosů/. Oproti výnosům z daru potom podnikatel staví provozní náklady z daru hrazené (nájemné nebo vlastní provozní režii). Provozní náklady hrazené z daru tak budou při splnění podmínek zákona o dani z příjmů součástí daňových nákladů, čímž by daňové dopady přijatého daru měly být pro podnikatele daňově neutrální.

Programy COVID RESTART I a COVID RESTART II byly vyhlášeny v roce 2020 jako finanční nástroj pro podporu podnikatelů. „Podnikatelé mohli v programech získat okamžitou pomoc ve výši 30 tisíc a 20 tisíc korun. Program byl určen pro živnostníky a podnikatelské subjekty, kteří působí na území města Chomutova, zaměstnávají osoby s trvalým pobytem ve městě Chomutov a obnovují svoji podnikatelskou činnost po uvolnění nouzového stavu,“ upřesnil vedoucí odboru ekonomiky Jan Mareš. Celkem město schválilo podporu 297 podnikatelům a rozdělilo více než 6,5 milionu korun, průměrně si tak každý žadatel sáhl na částku ve výši 21 890 korun.