Tisková zpráva: Krizový štáb města Chomutov zasedl k pravidelnému jednání

Včera opět zasedali členové Krizového štábu města Chomutov, aby projednali informace spojené s epidemiologickou krizí v našem městě a blízkém okolí.

Jednání se zúčastnili zástupci vedení města i magistrátu, zástupce Nemocnice Chomutov, Městské policie, Policie České republiky a Hasičského záchranného sboru.

Situace je nadále vážná ale stabilizovaná,“ řekl primátor Chomutova Marek Hrabáč. Chomutovská nemocnice stále disponuje 4 covidovými odděleními + dvěma covid JIP. Hospitalizováno je momentálně 71 pacientů z toho 11 na JIP a z nich 5 na umělé plicní ventilaci. Pro pacienty, kteří vyžadují intenzivní péči z jiného důvodu než kvůli onemocnění Covid-19 disponuje chomutovská nemocnice dalšími JIP lůžky. Město Chomutov i nadále deklaruje intenzivní zájem o zřízení velkokapacitního očkovacího centra a je připraveno poskytnout maximální součinnost zřizovateli Nemocnice Chomutov, kterým je Krajská zdravotní, a.s. Městská policie Chomutov řeší denně zhruba 100 událostí spojených s nedodržováním vládních opatření.

Další jednání Krizového štábu Chomutova proběhne příští středu 17. března 2021.