Odbor Životního prostředí upozorňuje na kácení

Odbor životního prostředí magistrátu upozorňuje veřejnost na kácení, které bude probíhat na pozemcích nad přivaděčem poblíž Hutnické ulice na sídlišti Březenecká.

Důvodem vykácení pásu dřevin je vytvoření prostoru pro výstavbu příjezdové komunikace a chodníku pro dopravní obslužnost nově vznikající lokality rodinných domů v prostoru bývalých sadů. Kácení bude prováděno na základě platných povolení pro zásah v lese, a to od 26. března 2021.