Město nabízí dotaci včelařům a na ošetření cenných stromů

Také letos město Chomutov vypsalo dotační programy na ochranu přírody na území města. Do konce června je ještě možno žádat o finanční příspěvek ve dvou oblastech, a to na včelaření a na odborné ošetření cenných stromů na pozemcích soukromých vlastníků.

V obou případech může být žadateli proplaceno až 90 % uznatelných nákladů, a to až do výše 20 000 korun. O dotaci mohou žádat nejen fyzické osoby, ale i právnické osoby, pro které není podnikání hlavním předmětem činnosti, stejně jako školy a školská zařízení. Pro žádost o dotaci na správnou péči o stromy je podmínkou vlastnictví nebo alespoň nájemní smlouva k pozemku, na kterém ošetřovaný strom roste.

Strom, o jehož ošetření je žádáno, musí splňovat určitá kritéria. „Musí jít o strom, který je svým stářím nebo rozměry v rámci druhu výjimečný a který také nadstandardně dobře plní své environmentální funkce. Výjimečné postavení by měl mít i v rámci dané lokality,“ konkretizuje vedoucí odboru životního prostředí Dagmar Mutinská. Jak dodává, často dotazované ovocné stromy takové požadavky splňují jen zřídka. Žadatelům z řad včelařů bude dotace poskytnuta na nákup včelstva a na vybavení, podmínkou je členství v Českém svazu včelařů.

Podrobnosti k uvedeným dotačním programům lze nalézt na webu města, a to na adrese https://www.chomutov-mesto.cz/cz/dotace-poskytovane-z-rozpoctu-mesta. V případě nejasností jsou pomocnou ruku připraveni podat referenti úseků veřejná zeleň a ochrana přírody a krajiny odboru životního prostředí.