Tisková zpráva: Část dětí na Chomutovsku se od pondělí znovu vrací do školních lavic

Včera byly na Krajském úřadě převzaty antigenní testy, které budou během dnešního dne předány na jednotlivé školy, kterých se týká tzv. 1. fáze znovuotevření. Zároveň byl během středy na školy doručen manuál „Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19“, na jehož základě se školy připravují na stanovené datum návratu 12. dubna 2021 tak, aby vše proběhlo bez problémů a alespoň část žáků se konečně mohla zapojit do prezenční výuky. „Věřím, že je to konečně cesta k návratu do normálu a že se v brzké době dočkáme návratu i dalších žáků,“ řekla vedoucí odboru školství Martina Kalová.

Pro bližší informovanost ohledně testování či k zodpovězení dalších otázek lze navštívit internetový odkaz edu.cz, kde je vše potřebné důkladně vysvětleno.I když chápeme, že cesta návratu skrze testování žáků není zcela komfortní, je bezesporu v současné situaci potřebná a prosíme tímto rodiče o akceptaci této nezbytné podmínky pro umožnění návratu dětí do školských zařízení,“ dodal náměstek primátora Milan Märc.

S návratem dětí do škol souvisí i mimořádné opatření o zrušení činnosti vybraných škol zajišťující péči o děti rodičů, jež jsou členy IZS. Po ukončení nouzového stavu následně končí oprávnění vlády k nařízení výkonu péče o tyto děti. Díky mimořádnému opatření ale přítomnost dětí v MŠ a na prvních stupních základních škol bude umožněna za daných pravidel. „Tento týden bylo MZČR vydáno nové opatření o zrušení činnosti škol určených k péči o děti rodičů, kteří jsou členy IZS. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci je nezbytné, zachovat péči o tyto děti, proto bude díky mimořádnému opatření a za jistých pravidel jejich přítomnost umožněna,“ doplnil náměstek primátora Milan Märc. Mateřské školy budou na základě mimořádného opatření moci navštěvovat děti IZS ve věku od 2 do 5 let a to v zařízení, ve kterém jsou zapsány k předškolnímu vzdělávání. Dětem, které jsou žáky 1. stupně základní školy bude umožněna celodenní přítomnost ve školní družině, nebo školním klubu v týdnech, kdy v jejich třídě probíhá distanční výuka.