Tisková zpráva: Týdenní přehled 19. 4. – 25. 4. 2021

Týdenní přehled 19. 4. – 25. 4. 2021

Rekonstrukce ulice Farského – Technické služby po zimní údržbě čekají lokální výspravy komunikací v našem městě. Včerejší den patřil záplatám v ulici Farského v centru Chomutova, kde se po zimě projevil provoz těžké dopravy, mířící do obchodního centra. Úsek o délce 15 metrů je opraven a dále se budou opravovat trasy trolejbusů/autobusů spolu s dalšími místy ve městě.

Ulice Palackého – Středový pás ulice Palackého v průběhu tohoto týdne dostane „nový kabát“ v podobě výsadby stromů. S částečným dopravním omezením musí účastníci dopravního provozu počítat do 23. 4., kdy se budou na hlavním tahu městem pohybovat pracovníci města.

Blokové čištění – Každoroční blokové čištění probíhá i v letošním roce a tento týden konkrétně v ulicích: 20. 4. Pražská od ul. Dolní po skládku; Na Moráni – k masokombinátu, průmyslová zóna (ul. Raisova); 21. 4. Kochova, Holečkova, Prokopova, Daliborova, Meisnerova, M.Gorkého, Pionýrů, Bělohradská, Haškova, Spořická; 22. 4. Jakoubka ze Stříbra, Puchmayerova, Klostermannova, Husovo nám., Revoluční, Nerudova, Libušina, Ruská, Hálkova, Riegrova, Na Bělidle, Křivá od Bělidla po Alf. Muchy – chodníky, Farského, Mánesova; 24. 4. Edisonova mimo chodníky u Nsp a VZP, Dr. Jásnkého, parkoviště u Aquaparku. Prosíme tímto občany o respektování dopravního značení, které na termíny čištění upozorňují.

I/13 rekonstrukce v úseku od odbočky k Zooparku – Silnice I/13 v Chomutově u Kauflandu prochází celkovou rekonstrukcí. Dle dostupných informací Ředitelství silnic a dálnic potrvá plánovaná rekonstrukce až do 30. června tohoto roku. Ve dvou etapách bude položen nový asfaltový koberec v pravém pruhu a následně v levém pruhu ve směru na Most ve 2km úseku. Realizace zahrnuje i výměnu obrusné vrstvy u supermarketu Lidl.

Kamencové jezero – Město Chomutov se intenzivně zabývá doplněním hladiny Kamencového jezera. Odbor investic nechal zpracovat studii, která řeší různé varianty doplňování vody. V první fázi město přistoupilo k nejjednoduššímu řešení, kterým je jednorázové dočerpání vody do jezera z Podkrušnohorského přivaděče. Na severním břehu sousedící „Bandy“ je objekt, kterým Povodí Ohře dočerpává vodu do Velkého otvického rybníku v případě potřeby. V tomto místě se aktuálně řeší provizorní napojení povrchové zatrubnění, kterým se bude voda čerpat do Kamencového jezera. Koncem tohoto týdne by měla být technologie kompletně připravená, aktuálně se čeká na dodávku čerpadla. Čerpání by mělo probíhat 24 hodin denně.