Tisková zpráva: Po padesáti letech provozu dojde k rekonstrukci bazénu na základní škole Hornická v Chomutově.

Rada města Chomutova zahájila výběrového řízení na zhotovitele pro realizaci rekonstrukce bazénu na základní škole Hornická, která je plánovaná na letošní léto. „Bazén si po úctyhodných padesáti letech provozu zaslouží rozsáhlou rekonstrukci. Doposud se vždy dočkal pouze běžné údržby,“ řekl náměstek primátora pro oblast školství Milan Märc.

Stávající bazén byl uveden do provozu spolu s objektem základní školy v roce 1973. Po dobu pěti desetiletí byla průběžně prováděna základní údržba spolu s opravami a výměnou technologického zařízení bazénu. Poslední velkou investicí byla rekonstrukce šaten a sprch a dále bylo nutné zařadit do plánu investic také kompletní rekonstrukci bazénové haly včetně bazénové technologie. „Projekt zahrnuje novou ocelovou nerezovou vložku, která bude osazena do stávající betonové konstrukce bazénu. Bude provedena také výměna bazénové technologie včetně úpravy vody. Dále proběhne výměna strojního zařízení ve strojovně spolu s kompletní výměnou rozvodů, kanalizace a elektroinstalace. V bazénové hale dojde k výměně topných těles, vzduchotechniky a elektroinstalace s osvětlením osazeným v podhledu,“ doplnil náměstek primátora David Dinda, který má na starosti investice města.

Rekonstrukcí projde také zázemí pro cvičitele, hala s osoušeči vlasů a sklad pro ukládání vysušených pomůcek a materiálů. V rámci stavby dojde v řešených prostorách k výměně dlažeb, obkladů, dveřních výplní, dále budou provedeny opravy omítek stěn a stropů s novou výmalbou. I v těchto prostorách bude provedena nová elektroinstalace. Aktuálně probíhá výběrové řízení na zhotovitele s tím, že realizace je plánována na letošní rok.