Tisková zpráva: Dva nové vstupy do areálu Kamencového jezera zpříjemní cestu turistům i místním návštěvníkům.

Do areálu Kamencové jezera přibydou dva zcela nové vstupy z parkoviště u Aquasvěta. Vznikne nejen nová recepce oblíbeného kempu, ale také vstup pro pěší. „Jižní vstupy přinesou nový komfort přijíždějícím turistům, kteří míří do autokempu. Současně ale také místním, kteří mohou využít velké parkoviště u Aquasvěta. Obyvatelé ulice Tomáše ze Štítného naopak získají více letního klidu, protože stávající vjezd do kempu mezi bytovými domy bude zrušen,” říká náměstek primátora David Dinda, který má na starost rozvoj a investice města.

Práce na jižních vstupech do areálu Kamencového jezera budou probíhat paralelně s činností v ulici Přemyslova, kde dojde k rekonstrukci veřejného prostranství a vybudování nových pokladen. V rámci vstupu z Mostecké ulice je navržen nový vstupní objekt, kterým bude recepce autokempu. Přijíždějící návštěvníci se k recepci dostanou novou komunikací z kruhového objezdu u Aquasvěta a hokejové arény. „Bude tak nahrazen nevyhovující vjezd z ulice Tomáše ze Štítného, který se stane pouze obslužným pro provozní potřeby areálu,” doplňuje náměstek Dinda.

Na stávající pochozí plochu před Aquasvětem bude napojeno nové prostranství pro pěší. Zde bude vytvořen nový vstup do areálu Kamencového jezera, který bude určený zejména pro jednodenní návštěvníky. Využít mohou uzamykatelné cykloboxy i sociální zázemí.

Parkoviště před Aquasvětem bude rozšířeno o dalších 53 parkovacích míst. „Vznikne zde největší parkoviště pro návštěvníky Kamencového jezera. Stane se tak hlavní plochou pro automobily řidičů, kteří mnohdy složitě hledají parkovací místa v přilehlých ulicích,” říká na závěr David Dinda.

Město vypsalo zadávací řízení, zhotovitelé mohou své nabídky podávat do začátku června. S výstavbou se počítá od září letošního roku a předání hotové stavby pak před začátkem rekreační sezóny roku 2022.