Tisková zpráva: Město Chomutov ocenilo dvě významné osobnosti

Nositelka tradice paličkované krajky Věra Vlčková a kapelník Hornického dechového orchestru Josef Zástava obdrželi letošní Cenu Jiřího Popela z Lobkovic. Slavnostní předání proběhlo 17. června 2021 ve sklepení kostela sv. Kateřiny. „Významné ocenění za přínos našemu městu udělujeme už od roku 2005. Mám radost, že letos cenu převzali umělecky nadaní lidé,“ řekl primátor města Marek Hrabáč. Při slavnostním ceremoniálu proběhl i křest publikace „15 let Ceny Jiřího Popela z Lobkovic“, kterou město Chomutov vydalo v minulém roce a zájemci si ji mohou zakoupit v městském infocentru.

První oceněnou osobností je nositelka tradice paličkované krajky Věra Vlčková. Její zásluhou byla navrácena znalost paličkování po roce 1945 do Krušných hor. V roce 1969 dostala nabídku učit paličkování, techniku šité krajky a ruční výšivky. A tak vznikla první pobočka Školského ústavu umělecké výroby ve Vejprtech. Následně se pobočka rozšířila i do Chomutova. Druhým oceněným je kapelník Hornického dechového orchestru Josef Zástava. V letošním roce oslaví dvacet let v čele dechového orchestru a také úctyhodné osmdesáté narozeniny. Ocenění města si Josef Zástava zasloužil díky úzké spolupráci s městem. Účastní se na promenádních koncertech v městském parku a udržuje tradici dechové hudby. „Je úžasné předat ocenění dalším osobnostem našeho města. Paní Vlčková i pan Zástava si nejvyšší ocenění města rozhodně zaslouží,“ doplnil náměstek primátora Milan Märc.