Tisková zpráva: Město Chomutov koordinuje rekonstrukce sítí, zastaralých řádů a nových povrchů

Město Chomutov koordinuje s dalšími vlastníky rekonstrukce sítí, zastaralých řádů a nových asfaltových krytů. Přestože většina inženýrských sítí pod povrchem vozovek není ve vlastnictví města, snaží se s ostatními vlastníky v maximální míře práce koordinovat a co nejméně omezovat řidiče a chodce. „Máme snahu spolupracovat a v případě, že víme třeba o plánované výměně vodovodního potrubí, snažíme se ve stejném čase připojit i s městskou investicí do nového povrchu vozovky. Zkrátka v jednom čase udělat maximum prací a do lokality se nevracet opakovaně,“ uvedl náměstek primátora David Dinda zodpovědný za rozvoj a investice města.

Na Příkopech

Předpokládané dokončení všech stavebních prací v ulici Na Příkopech plánujeme do konce září roku 2021. Kompletní rekonstrukce zastaralého vodovodu a kanalizace je hotová. Ve směru od Okresního soudu je položený nový asfaltový kryt a obnova povrchu nyní běží v opačném směru.

Školní

Rekonstrukci plynovodu ve Školní ulici provádí společnost STAMOZA, spol. s.r.o. a společnost REVIS – Praha, spol. s.r.o. Doprava je v místě prací částečně omezena a motoristy dopravní značení provádí přilehlými ulicemi. Předpokládaný konec veškerých prací je v listopadu letošního roku.

Wolkerova

Kanalizace a vodovod prochází kompletní rekonstrukcí v ulici Wolkerova. Po dokončení prací v rámci řádů dostane ulice nový asfaltový kryt. Veškeré práce na sebe navazují tak, aby byla ulice brzy průjezdná. Stavební práce postupují dle harmonogramu a měly by být hotové do konce srpna roku 2021.

Přísečnická

V Přísečnické ulici město provedlo plánovanou II. etapu rekonstrukce ulice. Nyní probíhají dokončovací práce, které neovlivňují průjezdnost ulice. 

Maroldova a Přemyslova

Rekonstrukci stávajících trubních vedení vodovodu a kanalizace v Maroldově a Přemyslově ulici realizuje pro SVS a.s. společnost SMI-ČR s.r.o. Dle plánovaného harmonogramu by mělo být vše hotové do konce srpna tohoto roku.

Jiráskova

Ulice Jiráskova také hostí stavební dělníky. Společnost SVS a.s. v této ulici rekonstruuje vodovod a kanalizaci. Veškeré práce by měly skončit v září letošního roku.

Moravská

V této ulici probíhají práce nejen pro SVS a.s. ale i pro GasNet, s.r.o., to znamená práce na vodovodu, kanalizaci i plynovodu. V Moravské ulici bude I. etapa hotová do konce srpna a následně rekonstrukce plynule přejde do další etapy, která by měla skončit do listopadu 2021.

Bližší informace o dopravním omezení naleznete na webových stránkách města a informace o výlukách na stránkách Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova.