Tisková zpráva: Nové výtahy a sociální zařízení pro klienty chomutovského Domova seniorů

Chomutovský Domov pro seniory na Písečné se pyšní novými výtahy. „V Domově jsme nechali za 3 miliony korun vyměnit kabiny dvou nákladních výtahů, dvou osobních výtahů a také jsme nechali vyměnit šachetní dveře,“ řekl náměstek pro investice a rozvoj města David Dinda.

V letošním roce dostalo v Domově nový kabát také sociální zařízení. Stávající příčky z umakartu byly vybourány a nahradily je betonové tvárnice. Koupelny i toalety mají nově položený keramický obklad. Dále byly vyměněny rozvody vody, kanalizace a elektřiny. A v neposlední řadě jsou nainstalovány nové dveřní vstupy a sanitární předměty. „Za 9 měsíců práce se městu podařilo sociální služby v Chomutově posunout o kus dál. Když k tomu připočteme nové sociální zařízení, které jsme dokončili letos v květnu, tak je to opravdu báječné a poslouží to dobré věci,“ doplnil náměstek pro sociální oblast Milan Märc.

Celková rekonstrukce sociálního zařízení vyšla město na 20 434 101 korun bez DPH.