Tisková zpráva: Chomutovská věž oděná do barev trikolóry. Připomínáme si 100. výročí od založení Československé obce legionářské

Československá obec legionářská slaví 100 let od svého založení. „3. září 2021 bude v rámci stého výročí nasvícena barvami české trikolory budova Národního muzea v Praze. Město Chomutov se k oslavám významného výročí symbolicky připojí. Barvami české trikolory nasvítíme chomutovskou věž na náměstí 1. máje. Vzdáme tak hold všem veteránům a členům této organizace,“ vysvětlil primátor města Chomutova Marek Hrabáč.

Československá obec legionářská slaví 100 let od svého založení. V meziválečném Československu tvořilo největší veteránskou organizaci 50 tisíc členů. Od okupace v roce 1939 bylo uskupení až do roku 1945 zrušeno a část členů se zapojila do protinacistického odboje. Následný nástup komunistického režimu organizaci znovu protiprávně zrušil a obnovit se ji podařilo teprve po pádu totality.

K symbolické podpoře 100. výročí založení Československé obce legionářské se připojí i  Muzeum Na Kočičáku formou účasti členů v legionářských uniformách u Městské věže v Chomutově od 20.00 do 21.00 hodin.