Tisková zpráva: Chomutov je druhý nejlepší v republice při zadávání veřejných zakázek

Spolek Econlab z Institutu ekonomických studií při Univerzitě Karlově zveřejnil hodnocení dobré praxe zadavatelů veřejných zakázek uplynulého tříletého období. V žebříčku hodnocených měst do 50 tisíc obyvatel se město Chomutov umístilo na druhém místě z 222 hodnocených.

„Odborníci z řad ekonomů a programátorů ocenili, že náš profil zadavatele má nízkou chybovost a do zakázek se hlásí dostatek firem,“ vypichuje pozitiva Marcela Kukiová, referentka oddělení veřejných zakázek.

Zindex hodnotí praxi zadávání veřejných zakázek. S pomocí reálných dat měří, jak konkrétní úřad postupuje transparentně, hospodárně a zda mu nevznikají ekonomická rizika. Hodnotí, jak jsou zakázky dostupné dodavatelům, zda o ně soutěží více dodavatelů – tj., zda tam panuje zdravé konkurenční prostředí – nebo zda má veřejnost možnost zjistit, kam jdou peníze.

 „Vnímám to jako ocenění dobré práce našich úředníku a hlavně pozitivní vzkaz veřejnosti,“ má z umístění radost David Dinda, náměstek primátora města, který má oddělení veřejných zakázek ve své gesci.

Všechna data z hodnocení jsou k dispozici na webu projektu zIndex: https://www.zindex.cz/