Tisková zpráva: Dny evropského dědictví přilákaly stovky návštěvníků

V sobotu 18. září se chomutovské památky zdarma otevřely návštěvníkům v rámci tradičních Dnů evropského dědictví. Největší zájem byl o kostel svaté Kateřiny, který díky akci Muzejní noc gotiky přilákal 453 návštěvníků.

Ke Dnům evropského dědictví (European Heritage Days) se město Chomutov připojilo i v letošním roce a zpřístupnilo zdarma své památky. Lidé mohli navštívit téměř dvě desítky historicky zajímavých míst ve městě – ať už to bylo všech pět kostelů, které se nachází na území města, městská i hvězdářská věž nebo budova starobylé radnice, kde byla zpřístupněna nejen expozice oblastního muzea, ale také prostory rytířského sálu, oratoř slečen či klenotnice se stropní freskou znázorňující Tobiášovu legendu. V té návštěvníky vítal sám náměstek primátora Milan Märc.

„Na Dny evropského dědictví se vždy těším, přeci jen pro mne je klenotnice kanceláří a díky návštěvníkům, kterým vždy rád Tobiášovu legendu odvyprávím, si připomenu, co za historický umělecký skvost se na vysokých stropech nad mou hlavou nachází,“ říká Milan Märc, který v klenotnici uvítal 164 návštěvníků.

Oblastní muzeum v prostorách kostela svaté Kateřiny, který je jedním z nejstarších raně gotických kostelů v Evropě, uspořádalo doprovodnou akci s názvem Muzejní noc gotiky. „Na návštěvníky čekaly vystoupení šermířské skupiny Milites a hudební skupiny Arcus, ochutnávky středověké kuchyně a tvořivé dílny,“ popisuje program akce Renáta Klucová, zástupkyně ředitelky oblastního muzea, a dodává: „Otevřeny byly samozřejmě i prostory muzea v jezuitském areálu, který navštívilo 350 návštěvníků, a vše zakončil ve 22 hodin noční výstup na hvězdářskou věž.“

Své brány otevřely i další dvě muzea na území města – Železniční depozitář Národního technického muzea, který navštívilo 245 lidí, a Muzeum československého opevnění z let 1936-1938 „Na Kočičáku“, které mělo pro svých 205 návštěvníků připravenou historicko-brannou akci pro rodiny s dětmi Mobilizace na Kočičáku.

Ke Dnům evropského dědictví se připojila i tradiční akce Setkání veteránů s výstavou historických vozidel pořádaná chomutovským Veteran Car Clubem. Naopak novinkou byla komentovaná prohlídka města Historie Chomutova v terénu, kterou provázel městský architekt Jaroslav Pachner.