Tisková zpráva: V Chomutově uctí památku Karla Kutlvašra a Theodora Kouby

V Chomutově si připomenou výročí úmrtí významných osobností města, armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra a štábního kapitána Theodora Kouby. Pietní akty s položením květin se uskuteční u jejich pomníků ve městě.

Představitelé města spolu s členy Československé obce legionářské, České obce sokolské, Českého svazu bojovníků za svobodu a členy Muzea čs. opevnění z let 1936–1938 „Na Kočičáku“ uctí položením květin a čestnou stráží v pátek 1. října 60. výročí úmrtí armádního generála in memoriam Karla Kutlvašra u jeho pomníku ve Škroupově ulici v Chomutově a 80. výročí úmrtí štábního kapitána Theodora Kouby ve čtvrtek 28. října ve 13 hodin u jeho pomníku v ulici Št. kpt. Kouby v Chomutově.

„Oba tito významní chomutovští muži nejdříve coby legionáři vydobyli naší nově vznikající republice uznání a následně za druhé světové války bojovali za její samostatnost proti nacismu. Vysoké morální hodnoty a vlastenectví oba dva stály život a jejich oběť je potřeba mít v hluboké úctě,“ vysvětluje David Dinda, náměstek primátora, proč město uspořádalo tyto dva pietní akty, jichž se zúčastní.

----

Karel Kutlvašr (27.1.1895–2.10.1961) byl československý legionář, důstojník a generál, který velel Pražskému povstání a po únoru 1948 se stal obětí politické perzekuce ze strany komunistického režimu. V srpnu 1914 se mezi prvními přihlásil do České družiny zakládající jednotky budoucích Československých legií na ruské frontě. Byl raněn u bitvy u Zborova. V letech 1923–1931 velel 2. pěší brigádě v Chomutově, kdy zastával i funkci místostarosty zdejšího Sokola. Za okupace byl členem odbojové organizace Obrana národa. Krátce po únorovém převratu byl nejdříve přeložen do výslužby a následně byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen za velezradu k trestu odnětí svobody na doživotí. V roce 1960, po amnestii prezidenta republiky, byl z výkonu trestu propuštěn ve velmi špatném zdravotním stavu. Zemřel náhle při zdravotní prohlídce v nemocnici v Motole. Po listopadu 1989 byl rehabilitován a In memoriam povýšen na armádního generála a byl mu udělen Řád M. R. Štefánika.  V roce 1998 se stal čestným občanem města Chomutova. V roce 2017 mu byl in memoriam udělen Řád Bílého lva vojenské skupiny I. třídy za mimořádné zásluhy o obranu a bezpečnost státu.

Theodor Kouba (2.6.1897–31.10.1941). Jako rakouský voják se dostal do zajetí na italské frontě, kde následně bojoval jako legionář i u Piavy. Po ukončení I. světové války se zúčastnil bojů na Slovensku. Coby štábní kapitán pěchoty sloužil u chomutovského pěšího pluku č. 46 od roku 1934. Velel 8. kulometné rotě a v roce 1938 byl přidělen k praporu Stráže obrany státu. Právě tam se projevil jako zdatný důstojník, který se podílel i na potlačení povstání ve Vejprtech. Svými podřízenými byl velmi oblíbený. Po okupaci Československa se automaticky připojil k odboji a po příchodu R. Heydricha byl zatčen a následně popraven. V Chomutově je na jeho památku pojmenována ulice a v roce 2018 mu v ní byl odhalen pomník.