Tisková zpráva: V Chomutově se uskutečnil již 10. ročník konference Comotovia

V Chomutově se v úterý 2. listopadu uskutečnil již 10. ročník konference Comotovia, jejímž letošním nosným tématem byl rok 1421 a vyplenění Chomutova husitskými vojsky při takzvané krvavé Květnové neděli.

Zasedací sál historické radnice v Chomutově, který po tuto událost ozdobil obraz z konce 17. století znázorňující dobytí Chomutova husity, se stal místem konání konference určené všem milovníkům historie. Tradiční přednášky lokálních historiků vztahující se k jednomu tématu se v Chomutově koná každý druhý rok, a to již od roku 2002. Pořadateli jsou statutární město Chomutov, Státní oblastní archiv v Litoměřicích a Státní okresní archiv Chomutov se sídlem v Kadani.

Přibližně tři desítky posluchačů a přednášející z řad významných místních historiků na zahájení uvítal náměstek primátora Milan Märc a ředitel státního okresního archivu Chomutov Petr Rak.

„Touto konferencí si připomínáme 600 let od bouřlivých událostí, které nám však ukazují, že historie se příliš nemění a naše nerozvážné činy často řídí zjitřené emoce,“ uvedl Milan Märc.

Bohužel situace panující kolem epidemiologického stavu se nevyhnula ani této konferenci, kdy byli nuceni se omluvit tři přednášející, ale i tak na posluchače čekalo 6 přednášek rozdělených do čtyř tematických bloků – Chomutov a 16. březen 1421, Krušnohoří, Kadaňsko a Chomutovsko.

Stejně jako v uplynulých ročnících, bude z této konference v následujícím roce vydán sborník se stejnojmenným názvem, jehož vydání financuje statutární město Chomutov.