Tisková zpráva: Chomutov změnil poplatky za odpady

Na pondělním zasedání zastupitelstva statutárního města Chomutova byla schváleno nové znění Obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mění výši poplatku za odpady.

V prosinci roku 2020 vstoupil v platnost nový zákon o odpadech, který přímo novelizoval zákon o místních poplatcích. Obce nyní mohou zvolit buď paušální poplatek nebo platbu za skutečné množství vyprodukovaného odpadu ať už podle hmotnosti nebo objemu.

„Několikrát se toto diskutovalo v radě města a došlo ke shodě, že zůstaneme u paušálního systému,“ uvedl Jan Mareš, vedoucí odboru ekonomiky chomutovského magistrátu.

Do poplatku se nyní nově propočítávají celkové náklady na obecní systém odpadového hospodářství. „Loni kalkulace vycházela na 714 korun a platilo se 600, nyní kalkulace vychází  na 804 a poplatek je tedy stanoven na 800 korun pro roky 2022 až 2023,“ uvedl na zasedání zastupitelstva Mareš s tím, že maximální částka může činit až 1200 korun za osobu a rok.

Novinkou je, že poplatek je povinna hradit každá osoba s pobytem obci, tudíž poplatek se nově bude týkat i například cizinců s přechodným pobytem.

Stále zůstává v platnosti, že vyhláška města od poplatku osvobozuje držitele průkazu ZTP/P, ty občany, kteří se zdržují více než 6 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců mimo území České republiky a osoby do 26 let věku, které jsou studenty denního studia střední, vyšší odborné a vysoké školy nebo konzervatoře s dojezdovou vzdáleností více než 70 km. Ze zákona jsou od poplatku osvobozeni také děti v dětských domovech, Klokáncích, výchovných ústavech a senioři v zařízení sociální péče a osoby v domovech pro zdravotně postižené a osoby ve výkonu trestu.