Tisková zpráva: Benecykl z veřejné sbírky Chomutov pomáhá byl předán Michalce

V úterý 7. prosince byl předán další věcný dar z veřejné sbírky Chomutov pomáhá, a to benecykl pro dvanáctiletou dívku z Chomutovska s dětskou mozkovou obrnou.

Maminka Michalky, pro kterou byl výtěžek z letní akce „Párty pomáhá 2“ určený, převzala od zástupce města Benecykl Max Country, což je speciální kočárek pro handicapované rodiny s dětmi.

Míša je 12 leté statečné děvče, bojující s kvadruspastickým postižením souvisejícím s dětskou mozkovou obrnou. Hodnota věcného daru s mnohačetným příslušenstvím dosáhla částky 69.240 korun.

 Druhým obdarovaným byl jedenáctiletý Adam, který obdržel finanční pomoc ze sbírky za účelem krytí nákladů na intenzivní hiporehabilitační pobyt v hodnotě 22.000 korun, masážní přístroj na chodidla a lýtka 9.000 korun a doplatek k invalidnímu vozíku 4.547 korun. Celková částka poskytnutá z daru činila 35.547 korun. Adámek se potýká se syndromem mnohočetných kloubních kontraktur.

„Děkujeme tímto všem občanům města, kteří se na příspěvcích do sbírky podíleli. Jsme velice rádi, že se podařilo oba dary předat hned na začátku adventu“, uvedl Jan Mareš, ekonom města, který za město dary předával. „Přejeme oběma obdarovaným, aby jim pomůcky pomohly zlepšit kvalitu života, a i když je tělíčko úplně neposlouchá, aby jim tyto pomůcky co nejvíce napomohly přiblížit se životu zdravých dětí.“

Sbírka je trvalá a přispět lze zasláním jakékoliv částky převodem na účet č. 430430/2700, využít lze i QR platbu s příspěvkem 200 korun (částku lze změnit).

Účelem veřejné sbírky je finanční pomoc nebo nákup pomůcek pro osoby se zdravotním, mentálním a kombinovaným postižením. Dále okamžitá pomoc osobám postiženým živelnou katastrofou či nenadálou událostí, které však zatím nebylo potřeba využít.