Finanční úřad nabízí občanům telefonickou pomoc s podáním daňových přiznání k dani z nemovitosti

Finanční úřad pro Ústecký kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí tak, abys občané nemuseli podstupovat rizika spojená s dopravou a osobní přítomností na finančním úřadě a jeho územních pracovištích.

V měsíci lednu 2022 budou mnozí občané podávat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí. Finanční úřad pro Ústecký kraj si je vědom toho, že tato akce je každoročně spojená s kumulací poplatníků na podatelnách a také na odborných odděleních územních pracovišť Finančního úřadu pro Ústecký kraj. Vzhledem k současné epidemiologické situaci chce tomuto předcházet, ovšem současně se nebrání poskytování služeb poplatníkům jako doposud.

Toho chce docílit především prostřednictvím telefonické komunikace, kdy na určených telefonních číslech, budou poplatníkům k dispozici pracovníci majetkových daní, kteří zodpoví veškeré dotazy týkající se daně z nemovitých věcí, nebo spojí poplatníky přímo na pracovníky spravující konkrétní poplatníky (tedy na příslušného správce daně).

Kontakty k telefonickému řešení problematiky daně z nemovitých věcí jsou uvedeny v příloze.

financak.pdf (PDF  271 kB)