Zasedání ZSMCH

20. 6. 2022 - 20. 6. 2022

Zastupitelstvo města zasedá v zasedací místnosti č. 13 na historické radnici na náměstí 1. máje. 

Další informace získáte na Magistrátu města Chomutova, radnice na náměstí 1. máje, servis pro ZM. Tel: 474 637 231, e-mail: j.skalicka@chomutov-mesto.cz