Tisková zpráva: Chomutov chce uskutečnit tradiční zápisy dětí do základních škol

V Chomutově se ve dnech 6. a 7. dubna uskuteční zápisy žáků do prvních tříd základních škol. Pokud to epidemiologická situace dovolí, měly by proběhnout tradičním způsobem – tj. za osobní účasti žáků a jejich rodičů.

„Vzhledem k uvolňujícím se opatřením jsme se rozhodli, že letos již zkusíme zápisy realizovat v tradiční formě. Kontakt pedagoga s dítětem je velkým pomocníkem při odhadu školní zralosti dítěte. Oslovila jsem naše školy a ty tuto informaci kvitovaly s povděkem,“ uvádí Martina Kalová, vedoucí odboru školství.

Jednotný termín pro všechny chomutovské školy je pro letošní rok stanoven na středu 6. a čtvrtek 7. dubna od 14:00 do 17:00 hodin. Zápis je povinný pro ty děti, které k 31. srpnu 2022 dovrší šestý rok věku a děti, jimž byl v minulém roce odložen začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Osoba, která doprovází dítě k zápisu, předloží u zápisu doklad o bydlišti a věku dítěte (občanský průkaz, rodný list dítěte).

„Samozřejmě, pokud by došlo k výraznému zhoršení epidemiologické situace, byli bychom nuceni opět zápisy přesunout do online formy. Doufáme, že to nebude nutné, ale každopádně prosíme rodiče, aby sledovali před vlastním zápisem stránky školy, kde se zápisu zúčastní, tam budou umístěny nejaktuálnější informace,“ dodává Kalová.

Rozpis školských obvodů je umístěn na webu města (dokumenty odboru školství). Zákonní zástupci dítěte se mohou dostavit k zápisu do základní školy v příslušném školském obvodu, nebo zvolit jinou než spádovou školu, ale v tom případě mají při přijímání přednost spádoví žáci.