Tisková zpráva: Občané mohou i letos navrhovat významné chomutovské osobnosti na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic

Občané Chomutova mají opět po roce příležitost nominovat na Cenu Jiřího Popela z Lobkovic žijící i již nežijící osobnost, která se zasloužila o šíření dobrého jména města nebo svojí činností pozitivně ovlivnila veřejný život v Chomutově.

Cena Jiřího Popela z Lobkovic se uděluje již 16 let a nositeli je už 56 významných osobností. Jejich řady může rozšířit kandidát, kterého mohou lidé nominovat do konce dubna. Přínos nominovaných může být v rozličných oblastech veřejného života. „Cena je určena výjimečným lidem, jež dokáží dávat společnosti něco navíc ve svém oboru nebo v zájmové činnosti,“ vysvětluje náměstek primátora města David Dinda.

Z navrhovaných kandidátů vybírá rada města. Návrhy musí obsahovat odůvodnění, proč by daná osoba měla být oceněna, a její životopis. „Je možné připojit další významné a podporující dokumenty, jako je třeba výčet činností či zásluh, publikační přehled nebo novinové články o činech či zásluhách,“ doplňuje náměstek Dinda. K návrhu musí být připojen i kontakt navrhovatele a v případě nežijící osobnosti i kontakt na její nejbližší příbuzné.

Návrh lze podat online na webu cenajpl.chomutov-mesto.cz (zde je umístěn i přehled všech dosavadních držitelů Ceny Jiřího Popela z Lobkovic), zaslat jej elektronicky na e-mail s.skubova@chomutov-mesto.cz, případně ho zaslat na adresu: Statutární město Chomutov, Odbor vnějších vztahů, Silvie Škubová, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov. Obálka by měla být označena slovy NOMINACE JPL.

Cena nese jméno nejznámější chomutovské historické osobnosti Království českého. Jiří Popel z Lobkovic byl významný český šlechtic, nejvyšší hofmistr a především majitel města Chomutova a zakladatel zdejší jezuitské koleje.