Tisková zpráva: Rada Chomutova rozhodla o podpoře Ukrajiny

Na mimořádném zasedání rady statutárního města Chomutova, která se dnes konala, bylo rozhodnuto o podpoře Ukrajiny, na kterou zaútočila ruská vojska.

„V první řadě svým usnesením vyjadřujeme jako radní města plnou podporu ukrajinské svrchovanosti a územní celistvosti v hranicích uznávaných mezinárodním společenstvím,“ říká Marek Hrabáč, primátor města. Před budovu radnice na náměstí 1. máje bude také vyvěšena ukrajinská státní vlajka jako výraz solidarity s civilním obyvatelstvem Ukrajiny

 

„Dále jsme doporučili zastupitelstvu města, aby na svém zasedání 7. března schválilo dar ve výši 750 tisíc Kč na humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny a zároveň s tím jsme zřídili veřejnou finanční sbírku pro humanitární pomoc obyvatelům Ukrajiny,“ uvádí Hrabáč s tím, že byl radou města pověřen, aby zmapoval ubytovací kapacity města pro případné nouzové ubytování ukrajinských válečných uprchlíků.