Tisková zpráva: Dobrovolníci se v Chomutově zapojili do akce Ukliďme Česko

Odbor životního prostředí chomutovského magistrátu i letos uspořádal v Chomutově akci Ukliďme Česko. V sobotu 2. dubna se v 9 hodin ráno sešlo kolem sta dobrovolníků, aby v lokalitě Horní Vsi uklidili přírodu.

Dobrovolníci s podporou Technických služeb města Chomutova uklízeli na třech trasách v Horní Vsi, z nichž dvě vyčistily území vymezené ulicemi Lipská, Kostelní, Bezručova a Svahová, třetí pak prostor okolo hornoveského hřbitova. Na závěr se všichni, kterým není lhostejný vzhled a čistota města, sešli v areálu Domovinka, kde se v chladném počasí mohli ohřát u ohně a dopřát si zasloužené občerstvení.

„Chtěl bych poděkovat všem, kteří se i přes mrazivé počasí s vervou a dobrou náladou pustili do úklidu a zvelebení našeho města,“ říká Marek Hrabáč, primátor města, který se úklidu osobně zúčastnil. „Bohužel se úklid neobešel například bez nálezu množství injekčních stříkaček narkomanů, naopak velice kuriózním nálezem byla rozbitá kánoe,“ vypočítává, s čím se dobrovolníci při úklidu setkali.

Materiální a technické podpory se dostalo i dalším skupinám i jednotlivcům, kteří nahlásili a poté provedli úklid v jiných částech města. Dohromady se tak za jediný den z přírody na skládku přesunuly více než čtyři tuny odpadu, z čehož desetinu tvořily ojeté pneumatiky.