Informace o systému parkování ve městě

Souhrnné informace o možnosti parkování ve městě naleznete na stránkách parking.chomutov.cz

 

Ceny za parkování vozidel jsou ceny konečné bez DPH.

Podle ust. § 5 odst. 4 zákona o DPH je při výkonu veřejné správy na obec pohlíženo jako na veřejnoprávní subjekt, jehož příjmy nejsou předmětem daně, a to i v případě, kdy za výkon těchto působností vybírají poplatky nebo jiné úhrady.

Organizování dopravy na území města je stanovené Nařízením Rady statutárního město Chomutova vydaným v přenesené působnosti podle zákona č. 13/1997, o pozemních komunikacích.

Nejedná se tedy o ekonomickou činnost města a cena za parkování nepodléhá DPH.