Bc. Kateřina Brtnická

terénní sociální pracovník; problematika domácího násilí, týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, kancelář č. 114

E-mail: k.brtnicka@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 196
Mobil: 606 915 162

Kontakty