Bc. Radek Vimr, DiS.

referent – dopravní značení na pozemních komunikacích – silnice II. a III.třídy, místní a účelové komunikace, dopravní úřad – taxislužba

E-mail: r.vimr@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 975

Kontakty