Bezpečnostní komise


Lukáš Šeršeň
předseda Bezpečnostní komise
E-mail: komise-bezpecnost@chomutov-mesto.cz

Bezpečnostní komise Rady statutárního města Chomutova je výhradně poradním a iniciativním orgánem rady města. Bezpečnostní komise má 11 členů. Tajemník komise je zástupce Statutárního města Chomutova a současně 12. členem.

Komise zasedá pravidelně v měsíčních intervalech a řídí se programem jednání. Část komise je z řad zastupitelů nebo rady města a část je zastoupena odborníky z řad veřejnosti.

Mezi hlavní body patří návrhy řešení bezpečnostní problematiky města a vyhodnocení podnětů občanů města. Na komisi se může obrátit každý občan města Chomutova a připomínky budou v komisi projednány a radě města bude předloženo adekvátní stanovisko.

Cílem komise je přispět ke snižování kriminality v rámci katastru města, využívání legislativních nástrojů k eliminaci nežádoucích a sociálně patologických jevů, zvyšování pocitu bezpečnosti občanů a vytvoření stabilního systému prevence kriminality.

Členové komise mohou zejména

- podávat podněty k činnosti městské policie

- podávat připomínky k jednání s Policií ČR

- podávat návrhy a vyjadřovat se k bezpečnostní situaci ve městě

- iniciovat a vyjadřovat se k rozpočtu a investicím v oblasti bezpečnosti

- úzce spolupracovat s Policií ČR, městskou policií a Hasičským záchranným sborem

- sledovat efektivitu vynakládání prostředků v kapitole bezpečnosti rozpočtu města

- projednávat a předkládat návrhy programů a projektů v oblasti prevence kriminality na místní úrovni a v oblasti prevence sociálně patologických jevů a návazné kriminality

- předkládat návrhy na opatření týkající se zajištění bezpečnosti a změny obecně závazných vyhlášek a nařízení statutárního města Chomutova týkajících se bezpečnosti a zefektivnění ochrany veřejného pořádku

- hodnotit pravidelně bezpečnostní situaci v problémových oblastech města

- vyjadřovat se k MKDS Chomutov

- hodnotit problematiku dodržování veřejného pořádku a navrhovat opatření (rušení nočního klidu – důraz na sociálně vyloučené lokality)

ČLENOVÉ

 • Lukáš Šeršeň - předseda komise
 • Jiří Touška, MBA,
 • Bc. Daniel Havelka,
 • Jan Švestka,
 • Renáta Radová,
 • Ing. Bc. Iva Ejim
 • Otta Hercík
 • Mgr. Jiří Vaníček
 • Npor. Jiří Přibyl
 • Ing. Jaroslav Dolník
 • Nprap. Martin Šnajberk

Kontakty

Lukáš Šeršeň předseda Bezpečnostní komise
Klaudie Coufalová tajemnice Bezpečnostní komise 474 637 452 k.coufalova@chomutov-mesto.cz