Bílence

Zastupitelstvo obce Bílence schválilo Územní plán obce Bílence dne 27.12. 2006. Územní plán obce Bílence je k nahlédnutí na obecním úřadě v Bílencích, Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.