Blatno

Zastupitelstvo obce Blatno vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 21. 8. 2012 Územní plán Blatno s účinností od 5. 9. 2012. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Územní plán Blatno včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Blatno a je zde možno do něj i jeho dokladové části nahlížet.

         Dále je  Územní plán Blatno uložen a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města, na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.