Boleboř

Zastupitelstvo obce Boleboř schválilo Územní plán obce Boleboř dne 18.12.2006. Územní plán obce Boleboř je k nahlédnutí na obecním úřadě v Boleboři, Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavební úřad a životní prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Boleboř vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2012 dne 23. 4. 2012 Změnu č. 1 Územního plánu obce Boleboř s účinností od 10. 5. 2012. Pořizovatelem této Změny č. 1 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je Změna č. 1 Územního plánu obce Boleboř  včetně dokladů o jeho pořízení uložena na Obecním úřadě Boleboř a je zde možno do ní i její  dokladové části nahlížet. Dále je Změna č. 1 Územního plánu obce Boleboř uložena a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, Odboru rozvoje a investic, na Odboru stavebního úřadu a životního prostředí Městského úřadu Jirkov a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu.