Černovice

Zastupitelstvo obce Černovice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 27. 12. 2010 Územní plán Černovice s účinností od 12. 1. 2011. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění je  Územní plán Černovice   včetně dokladů o jeho pořízení uložen na Obecním úřadě Černovice a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.

         Dále je  Územní plán  Černovice uložen  a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.