Chomutovská knihovna, příspěvková organizace

V této podsekci jsou v souladu s § 28a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny:

  • návrhy střednědobého výhledu rozpočtu a rozpočtu, ve lhůtě 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem.
  • schválené střednědobé výhledy rozpočtu a rozpočty, ve lhůtě do 30 dnů ode dne jeho schválení zřizovatelem.

Za zveřejnění zodpovídá statutární zástupce organizace.

S případnými dotazy se obracejte na: Mgr. Andrea Löblová, tel. 474 619 333, GSM: 602 282 854, www.skks.cz

Údaje o hospodaření organizace a účetní výkazy:

Navrhované dokumenty:

Schválené dokumenty:

Rozpočet organizace

2019

Schválený rozpočet 2019 (PDF 299 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2018

Schválený rozpočet 2018 (XLSX 12,8 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
komentář k NR 2018 (DOCX 35,4 kB), 13.11.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 1/2018 (XLSX 17,5 kB), 17.4.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu č. 2/2018 (PDF 652 kB), 31.7.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

2017

Schválený rozpočet 2017 (XLS 150 kB), 17.3.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SKKS č. 1/2017 (XLS 150 kB), 5.6.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SKKS č. 2/2017 (XLSX 14 kB), 6.11.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Úprava schváleného rozpočtu SKKS č. 3/2017 (XLSX 17,8 kB), 22.2.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Střednědobý výhled rozpočtu

Schválený SVR pro období let 2020-2021 (PDF 289 kB), 9.1.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Schválený SVR pro období let 2019-2020 (XLSX 17,2 kB), 8.12.2017, Vložil(a): Ing. Jan Mareš