David Guske

pořizování územně analytických podkladů ORP Chomutov, úřad územního plánování (Vysoká Pec)

E-mail: d.guske@chomutov-mesto.cz
Telefon: 474 637 439
Mobil: 601 699 377

Kontakty