Dodavatelské smlouvy 2014

d201400280 Smlouva o poskytování internetových služeb (PDF 619 kB), 2.7.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400204 Smlouva o poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI (PDF 3,8 MB), 11.6.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400214 Licenční smlouva a smlouva o poskytování služeb (PDF 4,8 MB), 11.6.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400019 Příkazní smlouva na výkon technického a autorského dozoru (PDF 3,4 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400018 Příkazní smlouva na výkon technického a autorského dozoru (PDF 3,4 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400017 Příkazní smlouva na výkon technického a autorského dozoru (PDF 3,3 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400141 Příkazní smlouva administrace zadávacího řízení (PDF 6 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400199 Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace (PDF 2,4 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400098 Příkazní smlouva administrace zadávacího řízení (PDF 3,4 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400137 Smlouva o zpracování projektové dokumentace (PDF 3,6 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400138 Smlouva o dílo na stavební práce (PDF 6,4 MB), 2.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400197 - Smlouva o podpoře (PDF 1,4 MB), 14.5.2014, Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400190 - Smlouva o centralizovaném zadávání (PDF 3,4 MB), 30.4.2014, Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400145 - Smlouva o poskytování služeb (PDF 2,7 MB), 23.4.2014, Vložil(a): Ing. Štěpánka Halouzková
d201400143 Smlouva o finančním leasingu na osobní automobil Škoda Roomster (PDF 3,6 MB), 15.4.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400139 Smlouva o výpůjčce sbírkových předmětů SMCH platná do 18.3.2019 (PDF 2,5 MB), 15.4.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400023 Licenční smlouva o veřejném provozování v budově MMCH (PDF 5 MB), 15.4.2014, Vložil(a): Miroslava Tonová
d201400013 - Smlouva o poskytování služeb (PDF 1,3 MB), 11.4.2014, Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400212 Smlouva o dílo zpracování žádosti o dotaci eGovertment, výzva č. 22 (PDF 10,4 MB), 27.5.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400277-přikazní-smlouva-kompletní-administrace-zakázky-rekultivace-skládky (PDF 3,1 MB), 23.6.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400329 Smlouva o dílo Obnova zeleně-městský park v Chomutově (PDF 11,5 MB), 11.8.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400299 Příkazní smlouva - kompletní management dotace Rekultivace skládky  (PDF 2,4 MB), 8.7.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400342 Smlouva o dílo - zhotovení návrhu studie stavby KASS (PDF 17,1 MB), 1.9.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400374 - licenční smlouva o veřejném provozování - Léto v parku (PDF 495 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400373 Dohoda o spolupráci - Destinační agentura Krušné hory (PDF 1 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400334 Licenční smlouva o veřejném provozování - Vánoce 2014 (PDF 495 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400377 Dohoda o spolupráci - Destinační agentura Dolní Poohří (PDF 1,3 MB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
d201400381 - servisní smlouva eGovernment 09 (PDF 2,9 MB), Vložil(a): Jaroslava Suková
d201400014 Dodatek k Mandátní smlouvě Ekonomické služby na období let 2014 - 2015 (PDF 1,3 MB), 13.2.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400312 Smlouva o dílo - zpracování projektové dokumentace - KASS II. etapa (PDF 13,5 MB), 1.8.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400358 Smlouva o dílo - Výroba a dodávka nábytku a vybavení Happy centra (PDF 1,3 MB), 24.9.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400364 Smlouva o dílo - Digitální zpracování náplně videomapy (Cíl 3) (PDF 3,2 MB), 23.9.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400399 Smlouva o dílo - Zateplení MŠ Pohádka Chomutov  (PDF 4 MB), 3.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400411 Licenční smlouva (PDF 7,5 MB), 24.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400415 Smlouva o dílo - MOP (PDF 6,5 MB), 28.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400424 Smlouva o dílo - KASS I. etapa (PDF 5,9 MB), 17.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400426 Smlouva o dílo - MŠ Úsměv, I. část (PDF 5 MB), 16.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400427 Smlouva o dílo - MŠ Úsměv, II. část  (PDF 10 MB), 16.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400428 Smlouva o dílo - MŠ Úsměv, III. část (PDF 5 MB), 16.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400429 Příkazní smlouva - TDI MŠ ÚSMĚV (PDF 8,2 MB), 16.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400431 Příkazní smlouva na zajištění činnosti autorského dozoru MŠ ÚSMĚV (PDF 1,8 MB), 16.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400432 Smlouva o dílo na zhotovení autorských herních prvků (PDF 3,1 MB), 18.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400420 Dohoda o zrušení MS č. d201200394 - Odbahnění KJ (PDF 1,3 MB), 12.12.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400338 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě na TDI KS (PDF 1,4 MB), 14.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400414 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - zhotovení dokumentace - opěrná zeď (PDF 1,7 MB), 28.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová
d201400434 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo RC Rozmarýn (PDF 2,2 MB), 24.11.2014, Vložil(a): Jitka Andršová