Dokumenty odboru Odboru živnostenský úřad

Živnostenský zákon, přílohy a přechodná ustanovení živnostenského zákona

  • Živnostenský zákon; příloha 1 - živnosti řemeslné; příloha 2 - živnosti vázané; příloha 3 - koncesované živnosti; příloha 4 - živnost volná; příloha 5 - seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností

Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

  • Obsahové náplně jednotlivých oborů živnosti volné a jednotlivých živností řemeslných, vázaných a koncesovaných

Objednání se na živnostenský úřad pomocí e-mailu nebo SMS

  • Od 01.10.2010 se nově můžete objednat na živnostenský úřad, abyste nemuseli stát ve frontě. Objednání je možné na určitý den a čas až na 14 dní dopředu. Jde o rozšíření služby, která funguje již sedm let pro odbor dopravních a správních činností. Pro objednání e-mailem je zapotřebí registrace e-mailové adresy, při využití SMS zprávy je nutná nejen rezervace určitého času pro jednání, ale i potvrzení rezervace. Ceny SMS zpráv jsou běžné, podle tarifů operátorů.

Průvodce živnostenským podnikáním

Průvodce živnostenským podnikáním pro různé kategorie fyzických a právnických osob (české, zahraniční)