Dokumenty Rady a Zastupitelstva města

001-02-07 Jednací řád komisí RSMCH (PDF 144 kB), 10.11.2015, Vložil(a): Anna Benešová
002-04-99 Směrnice pro likvidaci majetku (PDF 453 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
006-04-02 Řád veřejného pohřebiště (PDF 583 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
007-08-02 Pravidla na pronájem nebytových prostor ve vlastnictví města (PDF 490 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
010-03-11 Kontrolní řád výborů ZSMCH (PDF 170 kB), 28.5.2014
011-03-17 Metodický pokyn - Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (DOCX 241 kB), 23.3.2017, Vložil(a): Anna Benešová
012-12-03 Pravidla pro zřizování věcných břemen ze strany SMCH (PDF 392 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
013-06-16 Statut fondu oprav majetku města Chomutova (PDF 1,3 MB), 11.10.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
014-06-16 Zásady pro poskytování příspěvků z fondu oprav majetku města Chomutova (PDF 902 kB), 11.10.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
015-08-14 Směrnice RSMCH o odtahu vozidel (PDF 644 kB), 19.5.2016, Vložil(a): Anna Benešová
017-02-04-Pravidla na pronájem pozemků ve vlastnictví města (PDF 371 kB), Vložil(a): Mgr. Marie Heřmanová
019-03-07 Jednací řád Zastupitelstva města 27.8.2010, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
020-07-06 Jednací řád rady města 30.8.2010, Vložil(a): Anna Benešová
023-09-14 Určení platu ředitelům škol a školských zařízení SMCH (PDF 439 kB), 5.11.2014, Vložil(a): Anna Benešová
024-01-96 Směrnice RSMCH pro používání znaku a historického praporu SMCH (PDF 960 kB), 22.4.2016, Vložil(a): Magistrát města Chomutova
026-06-016 Statut Fondu rozvoje dopravní infrastruktury (PDF 1,4 MB), 11.10.2016, Vložil(a): Helena Březovská
027-01-09 Statut fondu rozvoje města Chomutova 11.1.2012, Vložil(a): Helena Březovská
029-06-12 Směrnice RM o veřejné podpoře (PDF 717 kB), 28.5.2014
030-05-16 Směrnice RSMCH pro zadávání veřejných zakázek (PDF 232 kB), 23.3.2017, Vložil(a): Anna Benešová
031-03-16 Statut Dotačního fondu RSMCH (PDF 894 kB), 21.4.2016, Vložil(a): Anna Benešová
032-06-16 Statut Fondu rozvoje, oprav a údržby místních komunikací (PDF 1,1 MB), 11.10.2016, Vložil(a): Anna Benešová
034-02-13 Směrnice RSMCH k rozhodování o obchodních společnostech (PDF 1020 kB), 5.5.2016, Vložil(a): Anna Benešová
036-13-02 Metodický pokyn zřizovatel zástupce zřizovatele pří inventarizacích (PDF 457 kB), 5.3.2013, Vložil(a): Mgr. Slavomíra Potůčková
037-02-15 Směrnice RSMCH pro projektové řízení (PDF 4,1 MB), 16.6.2015, Vložil(a): Anna Benešová
039-15-11 Zásady poskytování dotací z rozpočtu SMCH (PDF 582 kB), 2.3.2017, Vložil(a): Anna Benešová