Dopravně-správní agendy

Dopravní úřad pro taxislužbu a městskou autobusovou dopravu, Drážní správní úřad (trolejbusy), Správní orgán pro vydání/odebrání oprávnění k provozování Stanic měření emisí

Kontakty

Jiří Klíma referent pro výkon silničního a drážního správního úřadu, řešení dopravních přestupků 474 637 967 j.klima@chomutov-mesto.cz
Bc. Hana Suchánková referent (zvláštní užívání pozemních komunikacích: povolení uzavírek na místních komunikacích (výkopové práce na komunikaci, havárie), objížďky, Dopravní úřad - městská autobusová doprava) 474 637 970 h.suchankova@chomutov-mesto.cz
Bc. Radek Vimr, DiS. referent (oprávnění/osvědčení k provozování stanice měření emisí, dopravní značení na pozemních komunikacích - silnice II. a III. třídy a místní a účelové komunikace, Dopravní úřad - taxislužba) 474 637 975 r.vimr@chomutov-mesto.cz