Dotace poskytované z rozpočtu města

Grantový portál města

Podporujeme Vaše projekty.

Pravidla  dotační politiky města

Poskytování finančních prostředků formou dotace z rozpočtu statutárního města Chomutova se řídí směrnicí zastupitelstva města Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Chomutova,  ve znění změny č. 3 ze dne (účinné od 1.2.2017).

Pravidla pro publicitu projektů podpořených z rozpočtu města Chomutova.

Kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová, 474 637 150, s.svehlova@chomutov-mesto.cz (kancelář č. 215, v budově magistrátu ve Zborovské ulici).

Aktuální verze formulářů pro podání žádostí o dotaci a její vyúčtování naleznete v dokumentech ke stažení. Návody k formulářům a další technické informace neleznete zde.

Přehled přijatých žádostí

Aktuální přehled všech přijatých žádostí o dotaci či grant z rozpočtu města a stav dotačního řízení naleznete na odkazu Podané žádosti o dotaci 2017.

Dotační kalendář 2017

Aktuální informace k městem vyhlašovaným dotačním a grantovým řízením.

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita        

podpora kreativity občanů 30.11.2016 1 000 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017

D2017-K1

uzavřen

Regionální historie          

popularizace místní historie a patriotismu 30.11.2016 500 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-K2 uzavřen

Komunitní rozvoj            

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 30.11.2016 500 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-K3 uzavřen
SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

posklytovatelé v síti sociálních služeb 30.11.2016 1 400 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S1 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 30.11.2016 250 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S2 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 30.11.2016 250 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S3 uzavřen

Podpora podávání projektových žádostí

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným

30.11.2016

100 000,00 Kč 1.1.2017 31.1.2017 D2017-S4 uzavřen
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty           

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 30.11.2016 600 000,00 Kč 1.1.2017 28.2.2017 D2017-ŽP1 uzavřen

Ochrana přírody

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 30.11.2016 400 000,00 Kč 1.1.2017

oblasti 1 až 4  do 28.2.2017,

oblast 5 do 30.6.2017

D2017-ŽP2

olasti 1 až 4uzavřen

oblast 5

otevřen

KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času sport, tělovýchova a volnočasové aktivity 19.12.2016  16.000.000,00 Kč 1.2.2017 28.2.2017 D2017-SP uzavřen
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 1.1.2016 250 000,00 Kč kontinuálně neomezeno D2017-FR otevřen
PŘÍSPĚVKY NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přímá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

příspěvek na volnočasové aktivity dětí ZŠ a SŠ 14.12.2016

6 000 000,00 Kč (3 mil. Kč na pololetí)

1.2.2017 28.2.2017 D2017-D1 uzavřen
PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 5.12.2016

600 000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2017-MG otevřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí

Omezení jednotlivých dotačních programů:

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 50% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 50% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 80% 40 000,00 Kč neomezeno
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 50% 100 000,00 Kč 4
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 85% 50 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 50% 30 000,00 Kč 2
Podpora podávání projektových žádostí 100% 25 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 90% 20 000,00 Kč 2
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času 70% neomezeno 1
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ

1000 Kč na dítě a rok

+100 Kč bonus a pololetí

neomezeno nestanoveno
Mikrogranty 90% 5 000,- Kč 4