Dotace poskytované z rozpočtu města v roce 2016

Oblasti podpory

Pro rok 2016 jsou Radou statutárního města Chomutova schváleny dotační programy pro tyto oblasti:

(informace o jednotlivých programech poskynou tajemníci příslušných grantových komisí)

1) kultura, kreativita, regionální historie a komunitní rozvoj (kontakt na grantovou komisi pro oblast kultury, kreativního a komunitního rozvoje),

2) sport a volnočasové aktivity (kontakt na grantovou komisi pro oblast sportu a volnočasových aktivit),

3) sociální oblast (kontakt na grantovou komisi pro sociální oblast),

4) oblasti životního prostředí (kontakt na grantovou komisi pro oblast životního prostředí).

Programy v kombinaci se Zásadami obsahují veškeré nezbytné informace pro žadatele o dotaci a příjemce dotace.

Údaje o každém dotačním programu jsou vedeny v Dotačním kalendáři níže.

Mimo rámec vyhlášených dotačních programů je možné ve vyjímečných případech podat individuální žádost (na projekt mimo rámec vyhlášených dotačních programů) - kontakt na pracovníka pro dotační a grantovou politiku: Šárka Švehlová

Seznam a aktuální stav přijatých žádostí

Seznam a stav přijatých žádostí v roce 2016

 Dary na podporu sportování dětí schválené zastupitelstvem města Chomutova 14.12.2016seznam příjemců s uvedením hodpoty daru.

Dotační kalendář

Název dotačního programu Oblast Datum vyhlášení dotačního programu Celkový objem  finančních prostředků vyčleněných na dotační program Datum začátku příjmů žádostí Datum ukončení příjmu žádostí Ev. číslo programu

Stav programu

PROGRAMOVÉ DOTACE
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ

Kultura a kreativita        

podpora kreativity občanů 1.12.2015 1 100 000,00 Kč 1.1.2016 31.1.2016

D2016-K1

uzavřen

Regionální historie           

popularizace místní historie a patriotismu 1.12.2015 550 000,00 Kč 1.1.2016 31.1.2016 D2016-K2 uzavřen

Komunitní rozvoj             

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 1.12.2015 350 000,00 Kč 1.1.2016 29.2.2016 D2016-K3 uzavřen

Kultura, kreativita a regionální historie

       

podpora kreativity občanů, popularizace místní historie a patriotismu 12.5.2015 280 000,00 Kč 15.6.2016 15.8.2016 D2016-K4 uzavřen

Komunitní rozvoj II.

     

oživení veřejného prostoru, sousedské vztahy, trávení volného času 12.5.2015 150 000,00 Kč 15.6.2016 15.8.2016 D2016-K5 uzavřen
SOCIÁLNÍ KOMISE

Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb

posklytovatelé v síti sociálních služeb 1.12.2015 1 000 000,00 Kč 1.1.2016 31.1.2016 D2016-S1 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 1.12.2015 600 000,00 Kč 1.1.2016 31.1.2016 D2016-S2 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 1.12.2015 400 000,00 Kč 1.1.2016 31.1.2016 D2016-S3 uzavřen

Podpora aktivit v sociální oblasti II. 

jednorázové aktivity v sociální oblasti a pomoc sociálně znevýhodněným 24.6.2016 221 500,00 Kč 25.7.2016 15.8.2016 D2016-S4 uzavřen

Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby II.

rozšíření stávající sítě sociálních služeb 24.6.2016 264 000,00 Kč 25.7.2016 15.8.2016 D2016-S5 uzavřen
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty            

podpora jednorázových i pravidelných environmentálních vzdělávacích, výchovných a osvětových akcí a aktivit 1.12.2015 600 000,00 Kč 1.1.2016 29.2.2016 D2016-ŽP1 uzavřen

Ochrana přírody

ochrana přírody, přírodovědný průzkum, podpora fauny a flory, likvidace invazivních druhů 1.12.2015 250 000,00 Kč 1.1.2016 29.2.2016 D2016-ŽP2 uzavřen
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času sport, tělovýchova a volnočasové aktivity  26.1.2016 14 000 000,00 Kč  25.2.2016 25.3.2016   D2016-SP1 uzavřen
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond rady statutárního města Chomutova individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 1.1.2016 587 000,00 Kč kontinuálně neomezeno D2016-FR uzavřen
PŘÍSPĚVKY NA VOLNOČASOVÉ AKTIVITY DĚTÍ A MLÁDEŽE

Přímá podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže

new

příspěvek na volnočasové aktivity dětí ZŠ a SŠ 20.6.2016

4 000 000,00 Kč

1.10.2016 30.10.2016 D2016-D1 uzavřen
PODPORY FORMOU ÚČELOVÉHO PENĚŽITÉHO DARU

Mikrogranty

individuální žádosti, které nelze financovat z vypsaných programů 1.1.2016

600 000,00 Kč

kontinuálně neomezeno D2016-MG uzavřen

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí

Omezení jednotlivých dotačních programů:

NEPROGRAMOVÉ DOTACE

Dotační program Max. výše dotace v % Maximální výše dotace Maximální počet žádostí jednoho žadatele
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 50% 90 000,00 Kč 2
Regionální historie 50% 70 000,00 Kč 2
Komunitní rozvoj 80% 40 000,00 Kč neomezeno
Kultura, kreativita a regionální historie 50% 50 000,00 Kč 1
Komunitní rozvoj II. 80% 30 000,00 Kč 1
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 50% 100 000,00 Kč 2
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 80% 60 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti 50% 40 000,00 Kč 2
Podpora aktivit v sociální oblasti II. 50% 40 000,00 Kč 1
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby II. 90% 50 000,00 Kč 1
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 90% 50 000,00 Kč 3
Ochrana přírody 90% 20 000,00 Kč 2
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času 70% nestanoveno, viz kritéria 1
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 50% 50 000,- Kč 2
Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ 1000 Kč na dítě a rok neomezeno nestanoveno
Mikrogranty 75% 5 000,- Kč 3

Legenda stav programu:

 otevřen program otevřen, uzavřen program uzavřen, Doposud nevyhlášen program doposud nevyhlášen,  program schválen - probíhá zveřejnění před záhájením příjmu žádostí,  blížící se konec podávání žádostí

Přehled čerpání jednotlivých dotačních titulů:

Dotační program Rozpočet dotačního programu Objem schválených dotací k 31.12.2016 (vč. revokací a nedočerpání)
KOMISE PRO KULTURNÍ, KREATIVNÍ A KOMUNITNÍ ROZVOJ
Kultura a kreativita 1 100 000 Kč 806 193 Kč
Regionální historie 550 000 Kč 413 000 Kč
Komunitní rozvoj 350 000 Kč 316 840 Kč
Kultura, kreativita a regionální historie 280 000 Kč 77 000 Kč
Komunitní rozvoj II. 150 000 Kč 37 000 Kč
SOCIÁLNÍ KOMISE
Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby 600 000 Kč 321 000 Kč
Podpora aktivit v sociální oblasti 400 000 Kč 173 500 Kč
Podpora aktivit v sociální oblasti II. 221 500 Kč 37 500 Kč
Podpora nových subjektů poskytujících sociální a ostatní služby II. 264 000 Kč 50 000 Kč
KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Podpora akcí a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 600 000 Kč 199 225 Kč Kč
Ochrana přírody 250 000 Kč 27 900 Kč Kč
KOMISE PRO SPORT A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Podpora subjektů organizujících celoroční aktivity dětí a mládeže v oblastech sportu, tělovýchovy a volného času 14 000 000 Kč 13 999 900 Kč
NEPROGRAMOVÉ DOTACE
Dotační fond Rady statutárního města Chomutova 578 000 Kč 240 790 Kč
Přímá podpora volnočasových aktivit dětí ZŠ a SŠ 4 000 000 Kč 700 000 Kč
Mikrogranty 600 000 Kč 28 750 Kč
Ostatní neprogramové dotace nerozpočtováno 3 508 761 Kč
Peněžité rady - podpora sportu 1 300 000 Kč 1 298 583 Kč

*) zahrnuje i revokace a odstoupení od realizace projektů