Dotační programy

Programové dotace 2019

Dotace na volnočasové aktivity

Komise pro kulturní, kreativní a kominutní rozvoj

KKKR - dotační program: Kultura a kreativita 2019 (PDF 553 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
KKKR - dotační program: Regionální historie 2019 (PDF 554 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
KKKR - dotační program: Komunitní rozvoj 2019 (PDF 544 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Komise pro sport a volnočasové aktivity

KSVA - dotační program: Sport a volný čas 2019 (PDF 374 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Sociální komise

SK - dotační program: Podpora stávajících sociálních a ostatních služeb 2019 (PDF 374 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
SK - dotační program: Podpora aktivit v sociální oblasti 2019 (PDF 372 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
SK - dotační program: Podpora podávání projektových žádostí 2019 (PDF 373 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Komise životního prostřední

KŽP - dotační program: Ochrana přírody 2019 (PDF 462 kB), 1.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Odbor školství

Odbor ekonomiky

OE - dotační program: Mikrogranty 2019 (PDF 460 kB), 29.11.2019, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
OE - dotační program: Obnova městské památkové zóny 2019 (PDF 591 kB), 29.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš
OE - dotační program: Podpora vrcholového sportu 2019 (PDF 659 kB), 29.11.2018, Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Programové dotace 2018

Dotace na volnočasové aktivity

Komise pro kulturní, kreativní a kominutní rozvoj

KKKR - dotační program: Kultura a kreativita 2018 (PDF 340 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
KKKR - dotační program: Regionální historie 2018 (PDF 339 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
KKKR - dotační program: Komunitní rozvoj 2018 (PDF 339 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Komise pro sport a volnočasové aktivity

KSVA - dotační program: Sport a volný čas 2018 (PDF 343 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
KSVA - dotační program: Podpora sportovních akcí a talentovaných sportovců v roce 2018 (PDF 399 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Žádost je nutné podat měsíc před konáním akce.
KSVA - dotační program: Podpora vrcholového sportu 2018 (PDF 415 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Minimální spoluúčast financování žadatele o dotaci je:

a) 40 % z uznatelných nákladů u nepodnikatelského subjektu Tzn. na každých 100.000 Kč dotace musí žadatel doložit 66.667 Kč vlastních nákladů. Celkové uznatelné náklady musejí být u 100.000 Kč dotace 166.667 Kč. Násobky alikvótní. Základnou pro výpočet nejsou celkové náklady na činnost, ale pouze uznatelné náklady definované programem.

b) 60 % z uznatelných nákladů u podnikatelského subjektu. Tzn. na každých 100.000 Kč dotace musí žadatel doložit 150.000 Kč vlastních nákladů. Celkové uznatelné náklady musejí být u 100.000 Kč dotace 250.000 Kč. Násobky alikvótní. Základnou pro výpočet nejsou celkové náklady na činnost, ale pouze uznatelné náklady definované programem.

Komise životního prostřední

KŽP - dotační program: Ochrana přírody 2018  (PDF 512 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Rada města

RSMCH - dotační program: Mikrogranty 2018 (PDF 408 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš

Zastupitelstvo města

Obnova městské památkové zóny

Program obnovy městské památkové zóny 2018 (PDF 452 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Informační letáček (PDF 412 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Pravidla programu Obnovy městské památkové zóny Chomutov (PDF 249 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Vzor žádosti o dotaci (využívat se bude webový formulář) (PDF 235 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Prohlášení plátce DPH (PDF 121 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Čestné prohlášení de minimis (PDF 478 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Plná moc (PDF 119 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Vzor smlouvy o poskytnutí dotace (PDF 393 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
Přílohy č. 1 a 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace (vyúčtování a žádost o platbu) (DOCX 16,4 kB), Vložil(a): Ing. Jan Mareš
editovatelná podoba

Programové dotace 2017

Dotace na volnočasové aktivity

Komise pro kulturní, kreativní a kominutní rozvoj

Příspěvky na volnočasové aktivity dětí a mládeže

Podpory formou účelového peněžního daru