Droužkovice

Zastupitelstvo obce Droužkovice schválilo Územní plán obce Droužkovice dne 5.12.2006. Územní plán obce Droužkovice je k nahlédnutí na obecním úřadu v Droužkovicích, Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.

Zastupitelstvo obce Droužkovice vydalo opatřením obecné povahy č. 1/2010 dne 20. 12. 2010 Změnu č. 1 Územního plánu obce Droužkovice   s účinností od 16.5.2011 a opatřením obecné povahy č. 2/2010 ze dne 20. 12. 2010 Změnu č. 2 Územního plánu obce Droužkovice s účinností od 16. 5. 2011. Pořizovatelem těchto Změn č. 1 a 2 územního plánu obce byl úřad územního plánování – Magistrát města Chomutova, odbor rozvoje, investic a majetku města. Dle § 165 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) v platném znění jsou Změny č. 1 a 2 Územního plánu obce Droužkovice   včetně dokladů o jeho pořízení uloženy na Obecním úřadě Droužkovice a je zde možno do něj i jeho  dokladové části nahlížet.  Dále jsou změny č. 1a 2    Územního plánu obce Droužkovice uloženy  a k nahlížení na Magistrátu města Chomutova, odboru rozvoje, investic a majetku města,  na Odboru živnostenský úřad, stavební úřad a životní prostředí Magistrátu města Chomutova a na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu.