Evakuace

evakuace je souhrn organizačních a technických opatření zabezpečujících přemístění osob, zvířat
a věcných prostředků v daném pořadí priority z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, ve kterých je zajištěno pro osoby náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věcné prostředky uskladnění.

Pokyny k evakuaci může vydat

 • velitel zásahu

 • zaměstnavatel

 • obec

 • kraj

O způsobu provedení na území města Chomutova bude provedena informace ve vysílání Rádia AGARA (98,1 FM) a dále bude využito všech dostupných prostředků k informaci.

Co dělat, když bude nařízena evakuace

Dodržujte zásady pro opuštění bytu, vezměte si evakuační zavazadlo a včas se dostavte na určené místo.

 • Dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci i při použití vlastních vozidel.

Zásady pro opuštění bytu nebo rodinného domu v případě evakuace

 • Uhaste otevřený oheň v topidlech.

 • Vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček).

 • Uzavřete přívod vody a plynu.

 • Ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt.

 • Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

 • Kočky a psy si vezměte s sebou.

 • Ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou.

 • Vezměte evakuační zavazadlo uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko.

Evakuační zavazadlo

Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné události a nařízené evakuace. Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Obsahuje zejména:

 • Základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu.

 • Předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor.

 • Osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti.

 • Přenosné rádio s rezervními bateriemi.

 • Toaletní a hygienické potřeby.

 • Léky, svítilnu.

 • Náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku.

 • Kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti.